Evästeet

Tällä verkkosivustolla käytetään nk. evästeitä (”cookies”) sivuston käytön seurantaan. Evästeiden avulla sivustosta saadaan tietoa, jonka avulla sivuston suorituskykyä, käytettävyyttä ja rakennetta seurataan ja kehitetään. Käyttäjä antaa suostumuksensa evästeiden käyttöön sallimalla evästeet selaimen tai muun sovelluksen asetusten avulla.

Tietosuojaseloste: asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Siru Danielsson Photography
00640 Helsinki
Y-2771999-8

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Siru Danielsson
puh. +358 40 410 3086
siru(ät)sirudanielsson.com

Rekisterin nimi

Siru Danielsson Photography:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Siru Danielsson Photographyn:n tarjoamien palvelujen toteuttaminen ja toimittaminen asiakkaalle sekä arkistointi ja kirjanpito.

Rekisterin tietosisältö

Yksityishenkilöiltä sukunimi, etunimi, puhelinnumero, sähköposti, postiosoite, asiakasta esittävät digitaaliset valokuvat. Yhteisöiltä/yrityksiltä yhteyshenkilön sukunimi, etunimi, asema/titteli, yrityksen nimi, Y-tunnus, työpuhelinnumero, työsähköposti, yrityksen postiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään yhteydenoton tai asiakastapaamisen yhteydessä. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötiedot on tallennettu kolmannen osapuolen palveluihin. Palveluja ovat laskutus (Lemontree), vedosgalleria ja tilausrekisteri (ShootProof), valokuvien varmuuskopiot (Backblaze) sekä kuvaajan julkinen portfolio (Suomen Hostingpalvelu Oy:n palvelimilla sijaitsevat verkkosivut).

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötiedot on tallennettu kolmansien osapuolien palveluihin. Kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja Siru Danielsson Photography:n puolesta. Tietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle palvelun toteuttamiseksi.

Tietojen säilytysaika

Asiakastietoja säilytetään enintään kolme vuotta tai niin pitkään kuin asiakassuhteen ylläpitämiseksi on tarpeellista. Asiakasta esittävät kuvat ovat osa kuvaajan portfoliota ja niitä säilytetään toistaiseksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisesti säilytettävät tiedot. Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään, sekä kolmansilla osapuolilla, jotka käsittelevät henkilötietoja Siru Danielsson Photography:n lukuun. Tiedot on suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisteröidyn oikeudet

Yllä mainittuja toimenpiteitä koskevat pyynnöt voi lähettää osoitteeseen siru(ät)sirudanielsson.com.

Valvontaviranomainen

Asiakkaalla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle joko siinä EU:n jäsenvaltiossa jossa hänen vakituinen asuinpaikkansa tai työpaikkansa sijaitsee tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Suomessa tietosuoja-asetuksen noudattamista valvoo Tietosuojavaltuutettu, www.tietosuoja.fi.

Tietosuojaseloste: markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

Siru Danielsson Photography
00640 Helsinki
Y-2771999-8

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Siru Danielsson
puh. +358 40 410 3086
siru(ät)sirudanielsson.com

Rekisterin nimi

Siru Danielsson Photography:n markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Siru Danielsson Photographyn:n tarjoamien palvelujen markkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Yksityishenkilöiltä voidaan tallentaa seuraavia tietoja: sukunimi, etunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Yhteisöiltä/yrityksiltä yhteyshenkilön sukunimi, etunimi, asema/titteli, yrityksen nimi, Y-tunnus, työpuhelinnumero, työsähköposti, yrityksen postiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan henkilöltä itseltään asiakastapaamisten, sähköpostiviestinnän, markkinointiarpajaisten tai uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä. Markkinointirekisteriin lisääminen edellyttää henkilökohtaista suostumusta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötiedot on tallennettu kolmannen osapuolen palveluun (MailChimp).

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötiedot on tallennettu kolmannen osapuolen palveluun. Kolmas osapuoli käsittelee tietoja Siru Danielsson Photography:n puolesta. Tietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle palvelun toteuttamiseksi.

Tietojen säilytysaika

Asiakastietoja säilytetään kunnes asiakas peruu markkinointikirjeen tilauksen tai kunnes rekisteri ei ole enää aiheellinen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisesti säilytettävät tiedot. Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään sekä kolmansilla osapuolilla, jotka käsittelevät henkilötietoja Siru Danielsson Photography:n lukuun. Tiedot on suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisteröidyn oikeudet

Yllä mainittuja toimenpiteitä koskevat pyynnöt voi lähettää osoitteeseen siru(ät)sirudanielsson.com.

Valvontaviranomainen

Asiakkaalla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle joko siinä EU:n jäsenvaltiossa jossa hänen vakituinen asuinpaikkansa tai työpaikkansa sijaitsee tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Suomessa tietosuoja-asetuksen noudattamista valvoo Tietosuojavaltuutettu, www.tietosuoja.fi.